Λόγω της ορεινής μορφολογίας της περιοχής, τα αμπέλια φυτεύονται σε αναβαθμίδες με γραμμική καλλιέργεια και είναι μη ποτιστικά.

Το μικροκλίμα της «Αριουσίας Χώρας» είναι ιδανικό για την ανάπτυξή των αμπελιών. Ο συνδυασμός εδάφους (αργιλώδες), θερμοκρασίας (υψηλή την ημέρα – χαμηλή το βράδυ) και υγρασίας (λόγω της κοντινής απόστασης από τη θάλασσα) ευνοούν την ανάπτυξη των φυτών και τα προστατεύουν από τις ασθένειες, που πολύ σπάνια εμφανίζονται στο νησί.

Η χειρονακτική συλλογή των σταφυλιών επιτρέπει και τον έλεγχο της ποιότητας τους πριν οδηγηθούν στο πάτημα.

Οι ποσότητες των σταφυλιών της ερυθρής ποικιλίας Χιώτικο Κρασερό που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του ημίγλυκου «Γλυκάζων», απλώνονται κάτω από το φως του ήλιου για την φυσική αύξηση των σακχάρων, όπως παραδοσιακά γίνονταν στην περιοχή μας.

Το πάτημα των σταφυλιών γίνεται με την μέθοδο της ελεγχόμενης πίεσης σε πνευματικό πιεστήριο στο χώρο των εγκαταστάσεων.

Για την οινοποίηση εφαρμόζεται η μέθοδος της κρυοεγχύλισης (χαμηλή ελεγχόμενη θερμοκρασία).

Οι αμπελώνες καλλιεργούνται χωρίς τη χρήση χημικών λιπασμάτων. Για τη λίπανση χρησιμοποιείτε κοπριά από κότες και τα στέμφυλα μετά το πάτημα.

 

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ

WINERY OPEN TO THE PUBLIC

Πρόσκληση Γ.Σ. 2021